บริษัท 108 เครื่องจักรเกษตรและอุปกณ์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้นำเข้าและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร อาทิเช่นเครื่องจักรในทางปศุสัตว์โคนมหรือโคเนื้อ รวมไปถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวหรือดูแลพืชอาหารสัตว์ เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์เครื่องจักรการเกษตรที่ได้นำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ฟาร์มโคนม อุปกรณ์เครื่องรีดนมโค, เครื่องบรรจุหญ้าแบบสุญญากาศ, ระบบรีดนมโคแบบท่อ(ไปป์ไลน์) และเครื่องรีดนมโคพร้อมอะไหล่ เครื่องผสมอาหาร TMR MIXER

ทั้งนี้ยังมีอุปกรณ์ IOT สำหรับงานปศุสัตว์ และยังมีการนำเอาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลเข้ามาจำหน่าย ช่วยยกระดับให้เกษตรกรไทยได้มีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในงานปศุสัตว์ได้ดีขึ้น สนใจ Tel. 036-776-048,081-6512835,088-5655956,062-789-7979


วิสัยทัศน์

  1. เราจะเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรในงานปศุสัตว์โคนมและโคเนื้อ
  2. เราจะตอบสนองลูกค้าทั้งทางด้านคุณภาพ ราคาและการบริการให้เสมือนญาติมิตร
  3. เราจะเป็นพันธมิตรที่ดีกับคู่ค้าของเรา
  4. เราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับลูกค้าและพันธมิตร

X