ระบบรีดนมแบบไปป์ไลน์ คำนี้มักเคยจะได้ยินกันในวงการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มันคือการวางแผนผังโรงเรือนสำหรับรีดนมวัวที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมและการบริหารจัดการ การให้อาหารโคนม การทำความสะอาด การบำรุงรักษาที่ครบวงจร

เพื่อพัฒนารูปแบบงานรีดนมที่มีประสิทธิภาพแก่ฟาร์มทุกขนาด ทั้งฟาร์มของครอบครัวที่กำลังเริ่มต้น ฟาร์มขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยบริการหลากหลาย ได้แก่…

บริการออกแบบฟาร์ม

จัดวางผังโรงรีดนม

ระบบทำความเย็น

ระบบกวาดมูลโค

ระบบการจ่ายอาหารอัตโนมัติ

พร้อมให้คำปรึกษาการใช้เครื่องรีดนมและบริการฝึกอบรม

บริษัท 108 เครื่องจักรเกษตรและอุปกรณ์ จำกัด (108 Agriculture Machine And Equipment Co., Ltd.) เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติดตั้งอุปกรณ์การออกแบบโรงเรือนการรีดนมโค จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับความสะดวกสบาย และมีผลผลิตนั้นก็คือน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพิ่มสูงขึ้น โดยเราได้นำเอานวัตกรรมการจัดการฟาร์มของ Allflex Livestock Intelligence มาเป็นระบบการจัดการโรงเรือนการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยบริหารจัดการฟาร์มแบบครบวงจร มีอุปกรณ์ IOT ที่จะช่วยเก็บข้อมูลของแม่พันธุ์โคนม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรทราบถึงปัญหาและวิเคราะห์สุขภาพของแม่โคได้

ปรึกษาและขอนำแนะนำ ผลิตภัณฑ์และบริการของทางเราได้แล้ววันนี้

ตั้งอยู่ 107 ตำบล หนองบัว อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี 15140

TEL. 036-298-126, 081-651-2835, 087-404-3025

X