บริษัท 108 เครื่องจักรเกษตรและอุปกณ์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้นำเข้าและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร อาทิเช่นเครื่องจักรในทางปศุสัตว์โคนมหรือโคเนื้อ รวมไปถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวหรือดูแลพืชอาหารสัตว์ เป็นต้น


ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์เครื่องจักรการเกษตรที่ได้นำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ฟาร์มโคนม อุปกรณ์เครื่องรีดนมโค, เครื่องบรรจุหญ้าแบบสุญญากาศ, ระบบรีดนมโคแบบท่อ(ไปป์ไลน์) และเครื่องรีดนมโคพร้อมอะไหล่ เครื่องผสมอาหาร TMR MIXER>

ทั้งนี้ยังมีอุปกรณ์ IOT สำหรับงานปศุสัตว์ เซนเซอร์ตรวจจับสุขภาพของโคนม ตลอดจนการแสดงผลข้อมูลที่ตรวจพบได้ผ่านทางระบบ Monitering ที่สามารถจัดทำสถิติสรุปผลในรูปแบบของกราฟแสดงผลที่ทำให้เกษตรกรสามารถรู้สุขภาพของแม่โคนมได้ และสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงสุขภาพของแม่โคนมให้สามารถผลิตนมออกมาให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น มีการนำเอาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลเข้ามาจำหน่าย ช่วยยกระดับให้เกษตรกรไทยได้มีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในงานปศุสัตว์ได้ดีขึ้น สนใจ Tel. 081-6512835,087-4043025

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท 108 เครื่องจักรเกษตรและอุปกรณ์ จำกัด
108 Agriculture Machine And Equipment Co., Ltd.
ตั้งอยู่ 108/1 ม.11 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
TEL. 036-776-048, 081-651-2835, 087-404-3025
E-mail : phisit.mo@gmail.com

X