เครื่องจักร รถพ่วง ตัด สับ หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพด อ้อย เราขนมาให้เกษตรกรทั่วไทย ได้ใช้งานกัน เพื่อช่วยลดเวลา ลดแรงงาน เป็นเครื่องทุนแรงในการเกี่ยวหญ้า ผลิตอาหารสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็น วัว โคนม โคเนื้อ สุกร และสัตว์กินพืชอื่นๆ ให้ได้รับสารอาหารจากพืชอย่างเต็มที่ ด้วยเครื่อง บด สับ ตัดหญ้า พืชไร่ โดยเราได้นำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์เกษตรจากต่างประเทศ

  1. เครื่องตัด สับ หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพด อ้อย
  2. เครื่องผสมอาหาร ที เอ็ม อาร์ (TMR Mixer)
  3. เครื่องบรรจุอาหารสัตว์
  4. เครื่องอัดฟางก้อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท 108 เครื่องจักรเกษตรและอุปกรณ์ จำกัด
108 Agriculture Machine And Equipment Co., Ltd.
ตั้งอยู่ 107 ตำบล หนองบัว อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี 15140
TEL. 036-298-126, 081-651-2835, 087-404-3025
E-mail : phisit.mo@gmail.com

X