108 AME เครื่องจักรการเกษตร

แนะนำโรงงาน Celikel ผู้และจัดจำหน่ายเครื่องจักรการเกษตร เครื่องตัดหญ้าเนเปียร์ เครื่อง Mixer อาหารสัตว์ TMR จากประเทศตุรกี