ระบบรีดนมแบบอัตโนมัติ 6+6 ชุดรีด พร้อมอุปกรณ์การจัดการระบบฟาร์ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ตั้งอยู่ 108/1 หมู่ 11 ตำบล หนองบ…