เครื่อง สับ ตัดหญ้าเนเปียร์ ข้าวโพด อ้อย Celikel Challenger รุ่น Forage Harvester

เป็นเครื่องจักรที่เหมาะอย่างยิ่งในการเก็บเกี่ยวพืชอาหาร…