ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลการเกษตร รถแทรกเตอร์ เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม มีคำหลายคำในภาษาอังกฤษ โดยมีความหมาย ของคำที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรง ฟาร์ม เช่น Farm Machinery , Farm Implement , Farm Equipment , Agricultural Equipment ,Agricultural Machinery ซึ่งหมายถึงเครื่องจักรกลการเกษตร หรือ เครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร บางครั้งใช้คำว่า “Farm Machinery and Equipment” ซึ่งหมายถึงเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร ทำให้ไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรเป็นเครื่องมือ และอะไรเป็นเครื่องจักรกล ซึ่งจะใช้เรียกรวมกันทั้งหมดด้วยความคุ้นเคยรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม เรียกรวมกันว่า เครื่องจักรกลเกษตร (AgriculturalMachinery) และคำว่า “Agricultural Mechanization” ตามความหมายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หมายถึง การใช้ เครื่องจักรกลในการเกษตรทุกชนิด ตั้งแต่อาศัยแรงงานจากคน สัตว์ เครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้า ในภาษาไทยได้บัญญัติไว้ให้ตรงกับคำว่า เกษตรกลวิธาน” ซึ่งหมายถึงการใช้เครื่องจักรกลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (จารุวัฒน์, 2536)

          เครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural Machinery) หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมเกี่ยวกับพืชและสัตว์ ทั้งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทุ่นแรง การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มคุณภาพ การแปรสภาพผลผลิตเกษตร และการสนับสนุนระบบการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทด้านการใช้งานในภาคเกษตรกรรมของประเทศเป็นสำคัญ สามารถแบ่งประเภท ชนิด ของเครื่องจักรกลการเกษตรตามพิกัดศุลกากร (Harmonized System : HS Code) และลักษณะการใช้งาน

โดยทั่วไปของเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ได้ดังนี้

1) แทรกเตอร์ (Tractors)

          เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความสำคัญต่อการทำเกษตรกรรมแผนใหม่ เนื่องจากใช้เป็นแหล่งต้นกำลังหลักสำหรับลากและขับอุปกรณ์หรือเครื่องมือการเกษตรอื่นๆ เช่น เครื่องเตรียมดิน เครื่องบำรุงรักษา เครื่องเก็บเกี่ยว ฯลฯ โดยแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรมีทั้งชนิด 4 ล้อ และ 2 ล้อ ซึ่งแทรกเตอร์ 4 ล้อที่ใช้ในประเทศไทย สามารถแบ่งตามแรงม้าได้ 3 ขนาด คือ ขนาดเล็กต่ำกว่า 18 แรงม้า ขนาดกลาง 18-50 แรงม้า และขนาดใหญ่ 50 แรงม้าขึ้นไป ส่วนแทรกเตอร์ 2 ล้อ เรียกอีกชื่อว่า รถไถเดินตาม(Pedestrian controlled tractoes) มีขนาดแรงม้าไม่เกิน 15 แรงม้า

2) เครื่องเตรียมดิน (Tillage equipment)

          

           เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรสำหรับการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก แบ่งเป็นเครื่องเตรียมดินครั้งแรก เช่น ไถหัวหมู (Moldboardplow) ไถจาน (Disk plow) ไถดินดาน (Subsoiler) ไถยกร่อง (Lister) ฯลฯ และเครื่องมือเตรียมดินครั้งที่สอง เช่น พรวนจาน (Disk harrow) พรวนซี่สปริง (Spring tooth harrow) คราด (Spike) ลูกกลิ้ง (Landroller) ทุ่นลาก (Float) ฯลฯ

3) เครื่องปลูก (Planting equipment)

 

        เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการเกษตร เพื่อการเพาะปลูกพืชด้วยวิธีการต่างๆ ตามกรรมวิธีในการปลูกและเลี้ยงดูต้นไม้ตั้งแต่เพาะเมล็ดหรือนำต้นที่โตแล้ว หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้น ได้แก่ หัว กิ่ง ต้นอ่อน ไปปลูกแล้วบำรุงให้เจริญเติบโต เช่น เครื่องหว่าน เมล็ด (Spacing drill) เครื่องปลูกพืชหัว (Planters) เครื่องย้ายต้นกล้า/ดำนา (Transplanters) เครื่องปลูกอ้อย (Suger cane planter) ฯลฯ

4) เครื่องบำรุงรักษา (Crop protection equipment)

          

  เช่น เครื่องสูบน้ำ (Water pumps) เครื่องพ่นยา (Sprats) เครื่องพรวนระหว่างแถว (Cultivator) เครื่องหว่านปุ๋ย (Fertiliser distributors) เครื่องตัดหญ้า (Mowers) ฯลฯ

5) เครื่องเก็บเกี่ยว (Harvesting equipment)

        เช่น เครื่องเกี่ยวนวดข้าว (Combine harvester) เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย(Suger  harvester)   เครื่องทำฟอนฟาง (Straw or fodder balers)  เครื่องนวด (Threshing) เครื่องสี (Hullers and Mills)    เครื่องเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช (Root or tuber harvesting)  ฯลฯ

6) เครื่องมืออื่นๆ (Other equipment)

 

          ได้แก่ เครื่องจักรที่ใช้ในงานปศุสัตว์ (Livestock machine) เช่น เครื่องรีดนม (Milking machines) เครื่องเตรียมอาหารสัตว์ (Feeding stuffs) เครื่องเลี้ยงสัตว์ปีก (Poultry keeping) ฯลฯ และเครื่องทุ่นแรงที่ทำให้ผลิตผลสำเร็จรูป (Crop processing

equeipment) เช่น เครื่องคัดแยกขนาด (Grading) เครื่องอบแห้ง (Dryers) เครื่องยก (Conveyors) ฯลฯ

แน่นอนว่าหากคุณกำลังมองหาเครื่องจักรทางการเกษตรไว้เป็นเครื่องทุนแรง เป็นตัวช่วยสร้างมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรของท่าน เราเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าทั้งเครื่องจักรในงานเกษตร พืชไร่ รถแทกเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญการวางระบบบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ให้แก่ท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท 108 เครื่องจักรเกษตรและอุปกรณ์ จำกัด

ตั้งอยู่ 108/1 หมู่ 11 ตำบล หนองบัว อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี 15140

โทร. 036-776-048,081-6512835,088-5655956,062-789-7979

แหล่งข้อมูล https://sites.google.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *