พาทเนอร์ – Celikel ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรจากประเทศตุรกี

ในโลกของเราที่พื้นที่เพาะปลูกเริ่มหายากและประชากรโลกเพิ…