เครื่องผสมอาหาร TMR Mixer แกนนอน รุ่น BRASSUS

เครื่องอาหารที เอ็ม อาร์ แบบแกนผสมแนวนอน (Horizontal TM…

เครื่องผสมอาหาร TMR Mixer แกนนอน รุ่น Celikel Feed Mixer Wagon TMR Machines

เครื่องอาหารที เอ็ม อาร์ แบบแกนผสมแนวนอน (Horizontal TM…

เครื่องผสมอาหาร TMR Mixer แกนตั้ง รุ่น Celikel VERTICAL FEED MIXER TRAILER

CHARGER Mixer Feeder Wagons เครื่องผสมอาหาร ที เอ็ม อาร…

เครื่องผสมอาหาร แกนตั้ง รุ่นเล็ก TMR Mixer รุ่น Celikel MICRO VERTICAL FEED MIXER TRAILER

CHARGER Mixer Feeder Wagons เครื่องผสมอาหาร ที เอ็ม อาร…

เครื่อง สับ ตัดหญ้าเนเปียร์ ข้าวโพด อ้อย Celikel Challenger รุ่น Forage Harvester

เป็นเครื่องจักรที่เหมาะอย่างยิ่งในการเก็บเกี่ยวพืชอาหาร…

เครื่องตัด สับ หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพด อ้อย Celikel Challenger +Plus รุ่น Row Independent Maize Chopper

ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว์อ…

เครื่องตัด สับ หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพด อ้อย Celikel Challenger รุ่น MAIZE CHOPPER / CHALLENGER

เครื่องตัดหญ้าเนเปียร์หรือต้นข้าวโพด(Single Row Maize C…

พาทเนอร์ – Celikel ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรจากประเทศตุรกี

ในโลกของเราที่พื้นที่เพาะปลูกเริ่มหายากและประชากรโลกเพิ…