เครื่องผสมอาหาร TMR Mixer แกนนอน รุ่น BRASSUS

เครื่องอาหารที เอ็ม อาร์ แบบแกนผสมแนวนอน (Horizontal TM…

เครื่องผสมอาหาร TMR Mixer แกนนอน รุ่น Celikel Feed Mixer Wagon TMR Machines

เครื่องอาหารที เอ็ม อาร์ แบบแกนผสมแนวนอน (Horizontal TM…