เครื่องตัด สับ หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพด อ้อย Celikel Challenger รุ่น MAIZE CHOPPER / CHALLENGER

เครื่องตัดหญ้าเนเปียร์หรือต้นข้าวโพด(Single Row Maize C…