เครื่องตัด สับ หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพด อ้อย Celikel Challenger +Plus รุ่น Row Independent Maize Chopper

ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว์อ…